अब बोलेर मात्र हैन, गरेरै देखाउने बेला आयो प्रधानमन्त्री ज्यु !