कतिको उचित छ बिराटनगरका ४६ हजार घरहरुलाइ एउटा रंगले पोत्ने निर्णय ?