नागरिकहरुको निजि सम्पति माथिको अधिकार सुनिस्चित गरियोस