मिडिया स्टन्ट कि दिर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने मन्त्रि ज्यु ?